Contoh TEXT MAUQUTA

BERIKUT CONTOH RUNTEXT YANG BISA DIINPUT KE MAUQUTA :

  1. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA BAPAK ADRIANSYAH HENDARMIN BESERTA SELURUH KELUARGA. AMIN YA ROBBAL `ALAMIN.
  2. BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM. ALHAMDULILLAAHI ROBBIL `AALAMIIN. ARROHMAANIRROHIIM. MAALIKI YAUMIDDIIN. IYYAAKA NA`BUDU WA IYYAKA NASTAI`IN. IHDINASSHIROOTHOL MUSTAQIIM. SHIROOTHOL LADZIINA AN `AMTA `ALAIHIM GHOIRIL MAGHDZUUBI `ALAIHIM WALADDHOOLLIIN. AAMIIN
  3. AR-RAHMAN AR-RAHIM AL-MALIK AL-QUDUUS AS-SALAAM AL-MUKMIN AL-MUHAIMIN AL-`AZIZ  AL-JABBAAR AL-MUTAKABBIR AL-KHAALIQ AL-BAARI` AL-MUSHOWWIR AL-GHAFFAAR AL-QAHHAAR AL-WAHHAAB AR-RAZAAK AL-FATTAAH AL-`ALIIM AL-QAABIDH AL-BAASITH AL-KHAAFIDH   AR-RAAFI` AL-MU`IZ AL-MUDZIL AS-SAMII` AL-BASHIR AL-HAKAM AL-`ADL AL-LATHIIF   AL-KHABIIR AL-HALIIM AL-`ADHIIM AL-GHAFUUR AS-SYAKUUR AL-ALIYY AL-KABIIR AL-KHAFIDH AL-MUQIIT AL-HASIIB AL-JALIIL AL-KARIIM AR-RAQIIB AL-MUJIIB AL-WAASI` AL-HAKIIM   AL-WADUUD AL-MAJIID AL-BAA`ITS ASY-SYAHIID AL-HAQQ AL-WAKIIL AL-QOWIYY AL-MATIIN AL-WALIYY AL-HAMIID AL-MUHSHIY AL-MUBDI` AL-MU`IID AL-MUHYIY AL-MUMIIT AL-HAYY   AL-QAYYUUM AL-WAJIID AL-MAAJID AL-WAAHID AL-AHAD ASH-SHAMAD AL-QAADIR AL-MUQTADIR AL-MUQADDIM AL-MUAKHIR AL-AWWAL AL-AAKHIR ADH-DHAAHIR AL-BAATHIN AL-WAALI  AL-MUTA`ALI AL-BARR AT-TAWWAAB AL-MUNTAQIM AL-AFUWW A R-RAUUF MAALIKUL-MULK DZUL-JALAALI-WAL-IKRAAM AL-MUQSITH AL-JAMII` AL-GHANIYY AL-MUGHNIYY AL-MAANI`  ADH-DHAAR AN-NAAFI` AN-NUUR AL-HAADIY AL-BADII` AL-BAAQIY AL-WAARITS AR-RASYIID ASH-SHABUUR
  4. SELAMAT DATANG DI RUMAH ALDONA TONCIC. “ROBBANA AATINA FIDDUNYA HASANAH WA FIL AKHIROTI HASANAH WAQINA ‘ADZAABANNAR”. YA ALLAH BERIKANLAH KEPADA KAMI KEHIDUPAN YANG BAIK DI DUNIA DAN KEHIDUPAN YANG BAIK DI AKHIRAT DAN JAUHKANLAH KAMI DARI SIKSA API NERAKA. “BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM. ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUUM. LAA TA`HUDZUHU SINATU WALA NAUM. LAHU MAA FIS SAMAAWATI WAMAA FIL ARLD. MAN DZAL LADZII YASYFA`U `INDAHU ILLA BI IDZNIH. YA`LAMU MA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHOLFAHUM. WALA YUHIITHUNA BI SYAI`IN MIN `ILMIHI ILLA BIMAA SYAA`A WASI`A KURSIYYUHU SAMAAWATI WAL ARLD. WALA YA`UDZUHU HIFDZHUHUMA WA HUWAL `ALIYYUL `ADHIIM”. ALLAH, TIDAK ADA TUHAN MELAINKAN DIA YANG HIDUP KEKAL LAGI TERUS MENERUS MENGURUS (MAKHLUK-NYA). TIDAK MENGANTUK DAN TIDAK TIDUR. KEPUNYAANNYA APA YANG DI LANGIT DAN DI BUMI. SIAPAKAH YANG DAPAT MEMBERI SYAFA’AT DI SISI ALLAH TANPA IZIN-NYA? ALLAH MENGETAHUI APA-APA YANG DI HADAPAN MEREKA DAN DI BELAKANG MEREKA,DAN MEREKA TIDAK MENGETAHUI APA-APA DARI ILMU ALLAH MELAINKAN APA YANG DIKEHENDAKI-NYA. KURSI ALLAH MELIPUTI LANGIT DAN BUMI. DAN ALLAH TIDAK MERASA BERAT MEMELIHARA KEDUANYA, DAN ALLAH MAHA TINGGI LAGI MAHA BESAR (AYAT KURSI). SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AMIN YA ROBBAL `ALAMIN
  5. SELAMAT DATANG DI ANANDA TOUR AND TRAVEL SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AMIN YA ROBBAL `ALAMIN.
  6. “ASSALAMU`ALAIKUM WR. WB. TERIMA KASIH ANDA TELAH BERBELANJA DI TOSERBA MUSLIM ANDALUSIA. KAMI MENUNJANG GAYA HIDUP ISLAMI ANDA SEKELUARGA. DAN ALLAH SWT MENGHALALKAN JUAL BELI DAN MENGHARAMKAN RIBA (QS. AL BAQARAH : 275). JAZAAKUMULLAH KHOIRON KATSIRO”
  7. SELAMAT DATANG DI MASJLIS TAKLIM `AS SAKINAH`. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA SELURUH JAMA`AH MASJLIS TAKLIM   `AS SAKINAH`. AMIN YA ROBBAL `ALAMIN.
  8. KEPADA IBUNDA HJ. MIMAH DARI ANANDA SOPHIA “BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM. ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUUM. LAA TA`HUDZUHU SINATU WALA NAUM. LAHU MAA FIS SAMAAWATI WAMAA FIL ARLD. MAN DZAL LADZII YASYFA`U `INDAHU ILLA BI IDZNIH. YA`LAMU MA BAINA AIDIIHIM WAMAA KHOLFAHUM. WALA YUHIITHUNA BI SYAI`IN MIN `ILMIHI ILLA BIMAA SYAA`A WASI`A KURSIYYUHU SAMAAWATI WAL ARLD. WALA YA`UDZUHU HIFDZHUHUMA WA HUWAL `ALIYYUL `ADHIIM”. (AYAT KURSI). SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. AMIN YA ROBBAL `ALAMIN.
  9. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RIZKI, RAHMAT, TAUFIQ, HIDAYAH DAN INAYAH-NYA KEPADA BAPAK H.M. FUAD RAHMAWAN, S.E. SEKELUARGA, SERTA MENJADI KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARROHMAH DAN BERHASIL SEMUA CITA-CITANYA. AMIN YAA ROBBAL ALAMIN
  10. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KELUARGA BRIGJEN TNI H. HARI KRISNOMO, S.IP. AMIN YA ROBBAL `ALAMIIN.
Setting MauQuta